پرسپولیس قرارداد استوکس را فسخ کرد

[ad_1] به گزارش ایسنا، مدیر امور حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت آنتونی استوکس اظهار کرد: پیرو نامه‌نگاری‌های قبلی و با توجه به فعال شدن بندهای فسخ قرارداد به دلیل غیبت غیر موجه بازیکن از حضور در بازی‌ها و تمرینات نامه فسخ قرداد و پرداخت غرامت به باشگاه، برای وکیل استوکس ارسال شد.مهدی خواجوند اظهار کرد: پس از …

ادامه مطلبپرسپولیس قرارداد استوکس را فسخ کرد