پیشنهاد دموکرات پلت فرم می دهد ایالات متحده آمریکاپناهندگی به مهاجران

Homeلوسیانپیشنهاد دموکرات پلت فرم می دهد ایالات متحده آمریکاپناهندگی به مهاجران
آهنگ پیشواز همراه اول