محتوای مقاله

قدرت بازگشت به ادمونتون زیر یک سطح استان قطع بعد از ظهر یکشنبه.

Epcor توییتی فقط بعد از 4:30 که حدود 25,000 مشتریان را تحت تاثیر قرار داشته اند قدرت خود را ترمیم موارد زیر را با یک سیستم انتقال حدود 3 p. m. Epcor سخنگوی کریستین Smadella گفت: در یک ایمیل که مسئله آب و هوا-مرتبط است.

ادمونتون نبود این شهرستان تنها به تجربه قطع برق.

کلگری Enmax توییتی چند دقیقه پس از Epcor که تمام کسانی که تحت تاثیر داشته اند قدرت خود را دوباره بازسازی شد.

شهر گوزن قرمز توییتی فقط بعد از 4 بعد از ظهر که همه قدرت در این شهرستان بازسازی شده است.

jlabine@postmedia.com

Twitter.com/jefflabine

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de