عکس از یکشنبه سیاه و هنرمندان برای زندگی رویداد در مرکز شهر اورلاندو

بعد از ظهر یکشنبه سیاه هنرمندان برای زندگی رویداد راهپیمایی برای زندگی و جشن های سیاه و سفید هنرمندان با یک ماموریت به گسترش آگاهی (و رزمی) “آپارتاید به نابرابری و تبعیض و به حاشیه راندن سیاه و هنرمندان است.”

در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی مانند ماسک و حفظ اجتماعی فاصله معترضان آورده ابزار بیانی لباس بوم هنر و خود را با صدای بلند به راهپیمایی در اطراف دریاچه Eola پارک و به شهرستان سالن.

در اینجا تنها برخی از بسیاری از شرکت کنندگان ما را دیدم.

| عکس های ست Kubersky

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>