پل رایان: مغلوب ساختن پیشی جستن در خطر از دست دادنکلید میدان نبرد متحده

مقاله اصلی

ارسال شده توسط: Imright, 7/20/2020 4:36:26 AM

سابق مجلس پل رایان (R-WI) ادعا کرد در طول سال های اخیر خصوصی صورتی که رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن در خطر از دست دادن کلید نوسان متحده در ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری که او برنده در سال 2016 با توجه به یکشنبه گزارش.نیویورک تایمز آمده است: Ryan به عنوان مثال ارائه تلخ ارزیابی آقای تهمت انتخاباتی ایستاده در یک رویداد های اخیر توسط Solamere یک شرکت نزدیک به سناتور میت رامنی جمهوری خواه از یوتا و خانواده اش. با توجه به بخشی از متن نظرات به اشتراک گذاشته شده توسط یک فرد نزدیک به او معمولا کم حرف آقای رایان گفت: آقای مغلوب ساختن پیشی جستن از دست دادن کلید رای گیری بلوک در سراسر غرب میانه و در آریزونا


پاسخ 1 – نوشته شده توسط: FleetUSA 7/20/2020 4:45:57 AM (شماره 484395)

من واقعا نمی نیاز به شنیدن توصیه های خود را. آنچه او رسیدن به زمانی که در دفتر ؟

59 نفر بود.


پاسخ 2 – ارسال شده توسط: TXknitter 7/20/2020 4:48:07 AM (شماره 484396)

رایان خواهد بود در خارج وجود دارد تزریق چشم انداز از عذاب و دل تنگی برای مغلوب ساختن پیشی جستن 2020 هر زمان که او می تواند انجام این کار است. انتظار آن است.

47 نفر بود.


پاسخ 3 – نوشته شده توسط: DCGIRL 7/20/2020 5:42:33 AM (شماره 484406)

گفت: #1.

19 افرادی مانند این.


پاسخ 4 – ارسال شده توسط: HammerDax56 7/20/2020 5:47:48 AM (شماره 484411)

پل رایان ؟ یک کار اضافه کاری برای شکست دادن رئیس جمهور با تزریق چپ کنار به فاکس نیوز. او نیاز به دریافت بیش از خود و بازگشت بایدن publicly. مرد تا پل. یا خفه شو

49 افرادی مانند این.


پاسخ 5 – ارسال شده توسط: BirdsNest 7/20/2020 5:53:40 AM (شماره 484415)

فقط خفه شو شما weasel. اگر شما نمی تواند بخشی از راه حل و سپس شما بخشی از مشکل است. از بین برود.

43 نفر بود.


پاسخ 6 – ارسال شده توسط: George R. 7/20/2020 6:01:51 AM (شماره 484418)

رایان بازنده اعتصاب دوباره. D’ya فکر می کنم او همیشه چیزی را که جمع اقدامات به نفع آمریکا…Nah, من فکر نمی کنم!

30 نفر بود.


پاسخ 7 – ارسال شده توسط: Captleemo 7/20/2020 6:20:41 AM (شماره 484426)

پل رایان ویسکانسین worm.

29 نفر بود.


پاسخ 8 – ارسال شده توسط: HPmatt 7/20/2020 6:26:32 AM (شماره 484430)

تسلیم میمون. مغلوب ساختن پیشی جستن دیوار به نظر می رسد زیبا.

23 نفر بود.


پاسخ 9 – ارسال شده توسط: WhamDBambam 7/20/2020 6:53:04 AM (شماره 484439)

غنی ‘موش بانوی پسر, ابزار جنسی, squeaks ،

17 نفر بود.


پاسخ 10 – ارسال شده توسط: jeffkinnh 7/20/2020 6:54:05 AM (شماره 484440)

با نام مستعار Rummey را wingman زمانی که آنها به ضرب گلوله در شعله های آتش توسط بو که در معرض صالح چلنجر. پل پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ما می توانید صحبت کنید. تا پس از آن بازگشت به RINOland.

22 نفر بود.


فقط خفه شو ادی مونستر. اگر آن را برای عملکرد ضعیف به عنوان سخنران ما هرگز از دست داده اند خانه در وهله اول.

44 نفر بود.


پاسخ 12 – ارسال شده توسط: Knotwyrkin 7/20/2020 7:10:30 AM (شماره 484449)

خوب منطقی است که در آن دموکرات ها خواهد تمرکز خود را در تقلب انتخابات تلاش.

10 نفر مثل این.


پاسخ 13 – ارسال شده توسط: بقایای 7/20/2020 7:24:33 AM (شماره 484459)

بازنده است و به هر کسی که مشاوره در مورد چگونه به از دست دادن???? تنها چیزی که من به یاد داشته باشید خواندن در مورد رایان در روابط این است که او اعمال زیادی است.

19 افرادی مانند این.


پاسخ 14 – ارسال شده توسط: hoosierblue 7/20/2020 7:30:09 AM (شماره 484465)

جیر جیر, جیر جیر, جیر جیر,. موش صحرایی است.

9 نفر بود.


پاسخ 15 – ارسال شده توسط: Vitaman 7/20/2020 8:02:12 AM (شماره 484485)

رایان باید به یک متخصص در این موضوع از او بخشی از تیم است که از دست داده تقریبا هر کلید میدان نبرد دولت است. افسوس که خود را برای نتیجه بخشی از معادله به او سمت چپ از او حساب این واقعیت است که مغلوب ساختن پیشی جستن است که در واقع یک نامزد جمهوریخواه پایه می توانید برای رای دادن بدون توسل به ذهن تغییر مواد و یا حملات خود فریب خورده اسکیزوفرنی جایی آشکار RINO را به عنوان برچسب “سرسخت محافظه کاران” از آنجا که الفبای رسانه ها می گویند ،

15 نفر بود.


پاسخ 16 – ارسال شده توسط: Strike3 7/20/2020 8:29:15 AM (شماره 484519)

چه کسی ؟ نبود او بچه که آورده قهوه و دونات در صبح ؟

6 نفر بود.


پاسخ 17 – ارسال شده توسط: ROLFNader 7/20/2020 8:40:46 AM (شماره 484537)

Rominee را MiniMe.

13 نفر بود.


پاسخ 18 – ارسال شده توسط: bighambone 7/20/2020 8:43:09 AM (شماره 484541)

در نظر گرفتن منبع زمان بزرگ!

5 نفر بود.


پاسخ 19 – ارسال شده توسط: TulsaTowner 7/20/2020 8:58:24 AM (شماره 484571)

هیچ گفتن چه مقدار از ظروف سرباز یا مسافر ما در امروز است که به علت در بخشی به پل رایان ، موجود مشمئز کننده.

17 نفر بود.


پاسخ 20 – ارسال شده توسط: TCloud 7/20/2020 9:15:06 AM (شماره 484587)

آه هی ورن نگاه آن Rino Ryan!

3 نفر بود.


پاسخ 21 – ارسال شده توسط: BarryNo 7/20/2020 9:43:31 AM (شماره 484611)

پل رایان بود یک اسب تروجان است که تا به حال آن روز و ساکن در کنار bonfire از تاریخ در مورد برای تبدیل شدن به کيندلينگ.

3 نفر بود.


پاسخ 22 – ارسال شده توسط: JJLizzie 7/20/2020 9:53:16 AM (شماره 484621)

رایان بدترین RINO وجود دارد. حداقل رامنی و کالینز در حال آشکار است. رایان دستکاری تهمت و whined خود را تمام وقت به عنوان سخنران. او هرگز به نظر می رسد در تلویزیون به دفاع از آرمان خواه. خانه خیلی بهتر در حال حاضر بدون او. که به او گوش به هر حال ؟

11 نفر بود.


پاسخ 23 – ارسال شده توسط: moebellini3 7/20/2020 10:14:16 AM (شماره 484641)

پل رایان ننگ به کشور خود و به حزب جمهوری خواه. مرد تبدیل به محافظه کار به نام تنها. او هیچ چیز و هرگز انجام هر چیزی. در عین حال او مثل او مرتبط است. او چیزی بیش از یک شوخی بد. اگر مردم در میدان نبرد متحده می خواهند به زندگی می کنند تحت کمونیسم و زندگی فرزندان خود را نابود قبل از آنها حتی شروع و سپس شما رای بایدن. آن است که freakin ساده است. آن را کردم.

7 نفر بود.


پاسخ 24 – ارسال شده توسط: bigfatslob 7/20/2020 10:22:59 AM (شماره 484654)

پل رایان کوچولو, جانوران پستاندار شبیه راسو بود که مرعوب در یک بحث با جو بایدن که ترس او را به مرگ. که پل رایان ؟

2 نفر مثل این.


پاسخ 25 – ارسال شده توسط: Polecat49 7/20/2020 10:31:08 AM (شماره 484660)

او و میت در حال فقیرترین بهانه برای انسان شناخته شده برای انسان است.

3 نفر بود.


پاسخ 26 – ارسال شده توسط: MDConservative 7/20/2020 11:20:59 AM (شماره 484711)

توجه: “رایان…ارائه تلخ ارزیابی آقای تهمت انتخاباتی ایستاده در یک رویداد های اخیر توسط Solamere یک شرکت نزدیک به سناتور میت رامنی…” خواه ستاره در حال هماهنگی برای رامنی “مستقل” اجرا…اگر رای گیری نشان می دهد که حق با نتیجه. این NeverTrumpers نیز خزیدن را از طریق شیشه های شکسته…

2 نفر مثل این.


پاسخ 27 – ارسال شده توسط: anniebc 7/20/2020 11:23:00 AM (شماره 484715)

بازگشت به سوراخ شما آمد و از شما خزش. جلوگیری از سوء استفاده از زنان و گفت نژادپرستانه چیز در مورد مردم آسیا. ببینید من می تواند پرتاب اتهامات بیش از حد.

0 افرادی مانند این.


پاسخ 28 – ارسال شده توسط: EQKimball 7/20/2020 11:31:17 AM (شماره 484725)

من توجه داشته باشید با ترس که هر پاسخ در اینجا است که در مورد پل رایان ، این امر می تواند بزرگ به عنوان خوانده شده چرا نظر او ناقص است چرا که انشالله امیدوارم آن است.

1 نفر این را پسندیدند.


پاسخ 29 – ارسال شده توسط: AlpineLace 7/20/2020 12:05:50 PM (شماره 484763)

پل رایان که تلف دو سال در اکثریت است. بود قصد خود را به از دست دادن خانه به دموکرات ها من فکر می کنم تا.

0 افرادی مانند این.


پاسخ 30 – ارسال شده توسط: Starboard_side 7/20/2020 12:08:07 PM (شماره 484770)

من مطمئن هستم که پل رایان در حال انجام است و همه او می تواند برای کمک به جو بایدن بیش از حد و نه ایستادن در برابر جدید حزب دموکرات.

1 نفر این را پسندیدند.


پاسخ 31 – ارسال شده توسط: DVC 7/20/2020 3:34:20 PM (شماره 484974)

پل رایان دشمن است. پل رایان که یک globalist باز کردن مرزهای دولت hater. من دقیقا مخالف هر گونه مشاوره از این منبع.

0 افرادی مانند این.


در زیر شما را پیدا خواهد کرد …

جدید ترین مطالب ارسال شده توسط “Imright”

و

فعال ترین مقالات (آخرین 48 ساعت)

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum turkuaz korsan taksiwww.kusadasibest.comkameralı su kaçağı bulmamobil ödeme bozdurmaMobil Ödeme Nakite ÇevirmeMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite ÇevirmeGüvenilir Mobil Ödeme Bozdurma