محتوای مقاله در ادامه

حقیقت این است که دانشگاه ها در واقع صرف مقدار زیادی از منابع جمع آوری و در پاسخ به دیتا برای خدمت بهتر به جذب و حفظ دانشجویان و در نهایت بهتر در خدمت جامعه است. دانش آموزان پس از همه, به طور فزاینده ای دانشگاه اولیه موسس shouldering درصد بیشتر از بار مالی به عنوان استانی بودجه متوالی فرسوده شده است.

جالب اینجاست که تحمیل بر اساس عملكرد بودجه سیستم همواره منجر به افزودن یک لایه دیگر از بوروکراسی در هر دو موسسه تحصیلات و سطح وزارت. وجود خواهد با کمی شک جدید یا طبقهبندی دانشگاه مدیریت که تنها هدف خواهد بود برای ارزیابی گزارش هدف و در نهایت بازی جدید متریک. در کنار دولت بوروکرات ها مورد نیاز خواهد بود برای جمع آوری ، ارزیابی ، نظارت و در دراز مدت پاسخ به دستکاری متریک و همچنین به پیامدهای ناخواسته.

tinyurlis.gdu.nuclck.rushrtco.de