نظر: Axing بهره وری انرژی آلبرتا هزینه های مالکان خطرات مشاغل

محتوای مقاله در ادامه

معرفی اتوبوس لایحه 22 (نوار قرمز کاهش اجرای قانون) که جادوها که در خارج از منطقه اقتصادی اروپا و بسیاری از تغییرات دیگر در حال حاضر توجه بین المللی را به دست آورد. این حرکت را تقویت تصویر منفی که دولت آلبرتا بود اقدام به تغییر زمانی که اروپا نصب شده بود به عنوان یک ستون از آلبرتا آب و هوا طرح است.

در این زمان نامشخص, Alberta باید سرمایه گذاری بیشتر و نه کمتر در اجرای فن آوری است که در حال حاضر ثابت شده و موفق مانند مقیاس کوچک خورشیدی تعمیرات اساسی و تامین مالی نوآورانه در سایت مدیران انرژی و متان کاهش — فقط چند نمونه بسیار موفق برنامه های ایجاد شده توسط منطقه اقتصادی اروپا.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de