نیک درده: آلبرتا ستوان فرماندار قول به نگه داشتن کار ‘تا زمانی که من هستم 100 سال’

Homeادمونتوننیک درده: آلبرتا ستوان فرماندار قول به نگه داشتن کار ‘تا زمانی که من هستم 100 سال’
آهنگ پیشواز همراه اول