محتوای مقاله

یک مردی که داخل ادمونتون جنوب بخش ایستگاه پلیس در روز شنبه بود که نگه داشته در برگزاری همراه بود تا زمانی که او هوشیار آلبرتا پلیس ناظر می گوید.

آلبرتا جدی Incident Response تیم در حال بررسی مرگ 48 سال داشت العملی در سلول خود در 7 صبح سه شنبه. خدمات پزشکی اورژانس وارد و تلفظ او مرده است.

“این مرد دستگیر شد و برای مسمومیت پس از افسران در پاسخ به یک تماس در یک ایستگاه گاز در حدود 4 صبح برای یک فرد رفتار نامنظم” ASIRT گفت: در انتشار اخبار.

مرحوم مردی و نام و نژاد اعلام نشده است.

ASIRT مدیر اجرایی سوزان Hughson گفت: در هفته گذشته وجود داشت محدود ارزش درمسابقه جمع آوری اطلاعات. مشابه بدن نظارت در انتاریو باید گفت آنها آغاز خواهد شد جمع آوری مسابقه داده است.

پلیس ادمونتون قبلا گفته مرحوم مرد بود 40 سال.

lboothby@postmedia.com

@laurby

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de