مرد مرده خارج از شروود پارک خانه: RCMP

محتوای مقاله

Mounties به دنبال مرگ ناگهانی مرد پس از او در بر داشت در خارج از شروود پارک خانه صبح روز سه شنبه.

Strathcona County RCMP در پاسخ به یک تماس در مورد یک مرد متوفی در خارج از خانه در لیکلند محله حدود 6 صبح RCMP major crimes unit و همچنین به عنوان شهرستان به طور کلی تحقیقات واحد بعدها به نام.

پلیس در حال انتشار نام این مرحوم در این زمان.

RCMP است که انتظار می رود به ارائه به روز رسانی پس از کالبد شکافی که روز جمعه برگزار خواهد شد.

[email protected]

Twitter.com/jefflabine

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>