کنی وعده 10 میلیارد دلار در زیرساخت هزینه های فوری قطع به شرکت نرخ مالیات بر درآمد برای تقویت اقتصاد

Homeادمونتونکنی وعده 10 میلیارد دلار در زیرساخت هزینه های فوری قطع به شرکت نرخ مالیات بر درآمد برای تقویت اقتصاد
آهنگ پیشواز همراه اول