خدا ما را نجات از بیدار پاستور

Homeلوسیانخدا ما را نجات از بیدار پاستور
آهنگ پیشواز همراه اول