ادمونتون داروساز معلق پس از دادن بیمار دارو اشتباه

محتوای مقاله در ادامه

پاتل نیز مسئول به پرداخت برای هزینه های کالج را بررسی و همچنین به عنوان یک $10,000 خوب است. او نمی خواهد اجازه صاحب و مالک یا مجوز یک داروخانه برای سه سال پس از او دوباره.

در این جلسه پس از شکایت از صاحب داروخانه که در آن او کار می کرد راه اندازی یک بررسی.

دادگاه تصمیم می گوید بیمار است که به نام, وارد داروخانه به صورت روزانه خود را تحت نظارت دوز Suboxone در شنبه 25 مه 2019 فقط قبل از بستن در نیمه شب. پاتل در حال حاضر قفل شده است و امن که در آن مواد مخدر نگه داشته بود و زمانی که بیمار وارد او تلاش برای بازگشایی امن اما قادر به.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>