محتوای مقاله در ادامه

این لایحه آمده با بودجه تغییرات.

وقتی پرسیده شد که در مورد نگرانی که این حرکت می تواند مختلط پول دور از مدارس دولتی لاگرانژ گفت: تمام مدارس باقی خواهد ماند تامین می شود.

“ما صندوق منشور مدارس به 100 درصد بودجه مشابه به مدارس دولتی ما, و من نمی بینم یک تغییر به دلیل آن دلار به دنبال دانشجو” گفت: لاگرانژ.

کنی گفت که او پیش بینی قانون را ایجاد بهره وری بیشتر به جای رقابت برای منابع است.

“هزینه حمایت از یک کودک در مدارس مستقل و مدرسه در منزل قابل ملاحظه ای پایین تر از در به طور کامل با بودجه مدارس عمومی و منشور انجام کار موثر تر در هر دانش آموز بر اساس” کنی گفت.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de