آلبرتا, دولت فدرال به اعلام کودک مراقبت بودجه توافق

محتوای مقاله

آلبرتا و دولت فدرال را اعلام بودجه جدید توافق اولیه برای آموزش و مراقبت از کودکان در صبح روز سه شنبه.

خدمات کودکان وزیر ربکا شولتز ملحق خواهد شد فدرال خانواده, کودکان و توسعه اجتماعی وزیر احمد برای اعلام در ساعت 9:30 صبح

بیشتر به آمده

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>