3 کشته شناور سقوط هواپیما در Leduc شهرستان

محتوای مقاله

سه کشته و یک شناور سقوط هواپیما بر روی یک فیلد شرقی ادمونتون.

RCMP در پاسخ به سقوط هواپیما در ساعت 11 صبح روز شنبه در نزدیکی محدوده جاده 232 و بزرگراه 623. هنگامی که آنها وارد آنها سه نفر مرده در داخل هواپیما.

به ایمنی حمل و نقل در حال انجام تحقیقات به علت تصادف. در حال حاضر RCMP با کمک جدید Sarepta آتش نشانی در حال برگزاری صحنه تا TSB می رسد.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>