کتاب لاتین

وی در مورد آخرین تصمیمات در زمینه تهیه کاغذ کتاب لاتین نشر گفت: تلاش می شود تا کاغذ تهیه شود. ابتدا باید موضوع اختصاص ارز به سایر سفارشات ثبت شده در سال گذشته مورد توجه قرار گیرد. پیگیری برای ارائه خدمات کاغذی به ناشران وی افزود: این اقدام برخی از نگرانی های صنعت نشر کتاب …

ادامه مطلبکتاب لاتین