آیا تحقیقات پزشکی قابل ترجمه است؟

تحقیقات پزشکی زمینه های زیادی را شامل می شود ، از سم شناسی گرفته تا داروسازی ، شیمی و زیست شناسی. اهداف اصلی تحقیقات پزشکی بهبود برنامه های کاربردی فعلی و توسعه روش های پزشکی جدید و داروها است. این تحقیق شامل تحقیقات بالینی و همچنین تحقیقات بالینی (آزمایشات بالینی) است. تولید داروهای جدید ، روش های …

ادامه مطلبآیا تحقیقات پزشکی قابل ترجمه است؟